Oppgave

Det norske lydsystemet

Publisert: 20.07.2009

Det norske lydsystemet


  • Hvilke norske lyder synes Hanna er vanskelig å lære for en som har arabisk som morsmål?
  • Hvorfor var det ganske lett for Hanna å lære seg tyrkisk?
  • Hvilken norsk konsonant strever både Hanna og mange norsktalende med å lære?
  • Norsk har en vokal som finnes i veldig få andre språk. Hvilken vokal er dette?
  • Hva er tonelag, og hvor mange tonelag har vi i norsk?
  • Kan du gi eksempler på ordpar i norsk der tonelaget er meningsskillende?
  • Nevn noen andre språk som også har tonelagsforskjeller.
  • Hva vil det si at et språk er ortofont?
  • Gi noen eksempler på norske ord med stumme bokstaver. (Tips: Du finner opptil flere slike ord i repetisjonsspørsmålene.)
  • Gi eksempler på språk som er a) mer ortofone eller b) mindre ortofone enn norsk.

 

Relatert innhold

Generelt