Oppgave: Interaktivt oppgavesett

Organisasjon X - ditt eget forskningsprosjekt om arbeidsmiljø

Publisert: 24.04.2019

 

Representanter for forskjellige yrkesgrupper. FotoRepresentanter for forskjellige yrkesgrupper 

 

Hva mener en ansatt om arbeidsmiljøet der hen jobber, og hva kjennetegner det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen?

Her skal du prøve deg på et lite forskningsprosjekt. Hvis du har en jobb selv, kan du gjerne ta utgangspunkt i din egen arbeidsplass. Du kan også ta utgangspunkt i en gruppe ansatte ved skolen, for eksempel kan du spørre de som jobber med renhold, administrativt ansatte, eller lærerne. Ta utgangspunkt i nærmiljøet ditt, hvor det kan være enklere å finne noen som vil la seg intervjue og en arbeidsplass du kan besøke for å observere.