Oppgave: Drøfte

Opgaver til den kopernikanske vending i filosofien

Publisert: 02.04.2019

Oppgave 1: Begreper

 

Oppgave 2: Refleksjon

Filmplakat med teksten "Star Wars" på venstre side. Hvitkledd kvinne og mann står i et øde lansdkap med en storby i bakgrunnen. Mannen holder et lysende sverd opp i luften. På himmelen ser man en rekke romskip, en kunstig planet og et stort hode med sort hjelm. Grafikk.Star Wars-sagaen er skapt av filmskaperen George Lucas. Den første filmen het Star Wars, og hadde premiere i 1977. Handlingen foregår "for lenge siden, i en galakse langt, langt unna". 

Hvorfor tror du det er så lett for oss å forestille oss et romeventyr som Star Wars i en galakse langt, langt unna, full av ukjente vesener og ukjent teknologi, samtidig som det er så vanskelig å forestille oss et svar på spørsmålene nedenfor? Prøv å bruke Kants filosofi i svaret.

  • Har universet en begynnelse?
  • Finnes det en grense for universet?
  • Finnes det en første årsak til at universet begynte å eksistere?