Oppgave: Arbeidsoppdrag

Analyse av hajj: Finn dimensjonene!

Publisert: 06.03.2019

Ninan Smarts dimensjoner kan være nyttige når man skal analysere ritualer. Se filmen "Fra Vålerenga til Mekka" og gjør oppgavene under. Let på nettet hvis du trenger mer informasjon om pilegrimsreisen hajj.

 

Undersøk de ulike ritualene som inngår i pilegrimsreisen hajj. Gi minst to eksempler på følgende:

  1. Ritualer som bygger på myter (fortellinger fra de hellige skriftene)
  2. Ritualer som sier noe om islams lære (gudetro, verdensbilde, menneskesyn eller frelse)
  3. Ritualer som sier noe om etikk (hva som er rett og galt, eller godt og ondt)
  4. Materielle/estetiske uttrykk som vises i ritualene (bygninger, gjenstander, musikk, kunst)
  5. Den sosiale dimensjonen i ritualene (fellesskap, sosial organisering, sosiale roller, kjønn)
  6. Opplevelsesdimensjonen i ritualene (nærhet til eller kontakt med Gud, åndelig utvikling)