Video

Hylland Eriksen om "typisk norsk"

Publisert: 06.03.2019

Petter Schjerven intervjuer sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen om hva som er "typisk norsk". Hvilke spesielle kjennetegn finnes ved norsk kultur, og hvorfor er disse kjennetegnene blitt viktige?