Oppgave

Hva husker du om observasjon som metode?

Publisert: 05.03.2019
Sjekk om du har forstått begreper som handler om observasjon som metode.