Læringssti

Publisert: 20.02.2019
Varighet: 1t 30min
Stonehenge

IMI-modellen

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kunne bruke IMI-modellen til å sammenligne religioner
  • kunne gjøre rede for hvordan religioner oppstår og utvikler seg
  • kunne bruke IMI-modellen til å forklare hvorfor det oppstår spenning innad i og mellom religioner
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti