Læringssti

Publisert: 20.02.2019
Varighet: 2t
Conchita Wurst

Filosofi og kjønn

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til noen filosofers syn på kjønn og kjønnsroller
  • kunne diskutere disse synspunktene i lys av dagsaktuelle tema
  • forstå sammenhenger mellom kjønn, frihet og etikk
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti