Oppgave: Drøfte

Oppgaver om Simone de Beauvoir

Publisert: 20.02.2019

Oppgaver til fagartikkelen om Simone de Beauvoir.

Oppgave 1

Ifølge Simone de Beauvoir er ikke like rettigheter tilstrekkelig for å skape likestilling. Sammenlign Simone de Beauvoir sitt syn på kjønn med synet til Mary Wollstonecraft, Harriet Taylor Mill og John Stuart Mill. Diskuter om like rettigheter er nok for å skape likestilling.

Oppgave 2

Hvorfor mente Simone de Beauvoir at biologi ikke kan forklare kjønnsforskjellene mellom kvinner og menn? Er du enig eller uenig? Begrunn svaret.

Oppgave 3

Se filmklippet om #metoo. Hvordan kan seksuell trakassering begrense kvinners og menns frihet, ifølge Simone de Beauvoir? Burde vi i Norge gjøre det samme som i Sverige og kreve at mennesker som har sex, først spør hverandre om det er greit?