Oppgave: Repetisjon

Repetisjon IMI-modellen

Publisert: 20.02.2019

Husker du rekkefølgen på IMI-elementene i de to eksemplene fra forrige artikkel?