Oppgave

Språket som system

Publisert: 20.07.2009

Språket som system

 • Hva er en språkfamilie?
 • Hva heter de minste byggesteinene i språket?
 • Hva er en bokstav?
 • Nevn noen likhetstrekk mellom norsk og arabisk.
 • Finn ut: Hvilke lyder er de samiske bokstavene Ï og Š tegn for?
 • Hva med bokstavene Э og Ю i det kyrilliske alfabetet (russisk)?
 • Hva vil det si at talemålet er det primære språket?
 • Hva kan vi oversette "fon" med?
 • Nevn noen vanlige ord som inneholder leddet "fon".
 • Hva er fonologi?
 • Forklar hva vi mener med fonem.
 • Forklar hva minimale par er for noe, og gi eksempler.
 • Hva er suffikser, og hva bruker vi dem til?
 • Forklar forskjellen mellom syntetiske og analytiske språk.
 • Hvilke to hovedgrupper deler vi språklydene inn i?
 • Hva er en diftong?
 • Hvor mange ordklasser bruker vi å dele ordene inn i?

 

Relatert innhold

Generelt