Fagstoff

Fra postkort til MMS

Publisert: 12.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017
Telegram. Foto.     

Sjangrer endrer seg

Ingen sjangrer er ferdig utformet en gang for alle. For femti år siden var det for eksempel vanlig å sende telegramhilsener når noen giftet seg. Telegrafen formidlet viktige beskjeder, og telegrammer ble levert på døra.

Denne tradisjonen finnes ikke mer. Også postkort er i ferd med å bli erstattet av multimediemeldinger på telefon, og e-posten har i stor grad tatt over for det håndskrevne brevet. Men selve sjangrene gratulasjon, feriehilsen og personlig brev har ikke blitt borte. Vi bruker bare nye medier for å sende dem, og vi velger en uttrykksmåte som passer til disse media.


Fra papir til nett

Leserbrevet er et annet godt eksempel på en sjanger i endring. Sjangernavnet er i ferd med å bli borte, ikke fordi vi har sluttet å sende inn leserbrev, tvert om. Vi kan faktisk delta på flere arenaer for dette enn tidligere. Omtrent alle papiraviser har nå også nettsteder der leserne er aktive skrivere. Debattinnlegg og debattartikkel er sjangernavn som har tatt over for leserbrev, og dette navneskiftet speiler at leserne nå har fått en langt mer aktiv skriverrolle enn før.

Nye medier inviterer til deltakelse

Wikipedia. Logo.   

Wikipedia er resultatet av en enorm fellesinnsats. Alle som ønsker det, kan bidra med kunnskapen sin.

 

Også Store norske leksikon er i dag gratis tilgjengelig på nett.

Vi har også fått en kultur der nesten alle medier inviterer til deltakelse: innringingsprogram i radio, tv-debatter med SMS-kommentarer fra seerne, blogger, nettprat og oppslagsverk av typen Wikipedia.

Nye medier overtar flere oppgaver

I tillegg ser vi at nye medier ofte kan brukes til mer enn man opprinnelig hadde tenkt. SMS ble for eksempel i flere år bare brukt til private meldinger. Nå er nye sjangrer blitt vanlige i dette mediet: Vi kan sende selvangivelse og møteinnkallinger, vi får melding om postpakke og time hos legen, og vi kan delta i innsamlingsaksjoner og avstemninger med SMS.

Ny teknologi gir nye muligheter

Ny teknologi er en viktig årsak til at vi utvikler nye kommunikasjonsformer. Vi ser at noen sjangrer går ut av bruk, mens nye kommer til. De nye sjangrene kommer i første omgang i tillegg til dem vi har fra før. Så viser det seg etter hvert hva vi trenger mest, hva som fungerer best, og hva som går ut av bruk.

Oppgaver