Fagstoff

Sjanger

Publisert: 12.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Rapper. Foto.   

Stadig nye sjangrer

 • Sjangrer endrer seg, de kan gå ut av bruk, og nye sjangrer kan oppstå.

 • Rappen er en nokså ny musikksjanger. Tror du folk kommer til å lage rapp om hundre år?

Hva er en sjanger?

Ordet sjanger betyr slekt, type, kategori, klasse eller art. Vi bruker begrepet når vi kategoriserer skriftlige og muntlige tekster, filmer, bilder, musikk osv. Her er noen eksempler:

 • Filmsjangrer
  actionfilm, science fiction-film, dokumentarfilm
 • Musikksjangrer
  pop, rock, folkemusikk, symfoni
 • Muntlige tekster
  konfirmasjonstale, intervju, salme, bønn, vits

Hvor mange sjangrer fins det?

Dette spørsmålet er det faktisk umulig å svare på. Når vi skal beskrive en tekst og plassere den i en bestemt sjanger, kan vi velge mellom flere kjennemerker eller kriterier. Vi kan for eksempel klassifisere tekster etter kriterier som:

 • innhold
  bilreportasje, kjærlighetshistorie
 • form
  formelt brev, limerick, samtale
 • formål
  invitasjon, takkebrev, lærebok
 • sender
  ekspertuttalelse, leserinnlegg, elevtekst
 • mottaker (målgruppe)
  barnebok, ungdomsfilm
 • medium
  radioteater, telefonsamtale, SMS
 • situasjon
  konfirmasjonstale, jobbintervju

Én tekst – flere mulige merkelapper

Én og samme tekst kan beskrives på ulike måter. Boka Mannen som elsket Yngve av Tore Renberg kan vi for eksempel kalle både en ungdomsroman og en oppvekstroman. Den første betegnelsen viser til målgruppa, den andre legger vekt på innholdet. Sjangernavna vi velger, viser alltid til den siden ved teksten som vi vil framheve.

Oppgaver
Relatert innhold

Fagstoff