Læringssti

Publisert: 25.04.2019
Varighet: 10t
Kultur, illustrasjon

Kultur og kulturbegrepet

Læringsmål:

  • reflektere over uttrykket "norsk kultur"
  • gjøre rede for ulike betydninger av begrepet kultur
  • forstå hvorfor begreper er nyttige verktøy i faget
  • kunne planlegge, gjennomføre og presentere funn fra fokusgruppeintervju om "norsk kultur"
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti