Oppgave: Drøfte

Reflekter: Familie og slekt i dag

Publisert: 23.01.2019

En tenåringsgutt sammen med familie og venner rundt et middagsbord. Foto.  

Som vi har sett, kan slekt spille en rolle når det kommer til konfliktløsning og opparbeidelse av politisk makt. Familie og slekt har med andre ord en sentral rolle i enkelte samfunn.

Oppgave

Er familie og slekt viktig for norsk ungdom i dag, eller er det andre grupper som tar over for familien etter hvert som man vokser opp?

Argumenter for svaret ditt.