Oppgave

Oppgave: matrilineære slektskapssystemer

Publisert: 23.01.2019

Et fotografi av tre generasjoner kvinner   

I disse oppgavene skal du jobbe mer med matrilineære slektskapssystemer og toleranse. 

Oppgave 1

  1. Hva er det som kjennetegner matrilineære slektskapssystemer?
  2. Hvordan foregår overføringen av rettigheter i matrilineære systemer?
  3. Hvordan foregår distribueringen av jams hos trobrianderne, og hvilken rolle spiller jamsen i det politiske spillet?

Oppgave 2

Trobrianderne ble for alvor gjort kjent av sosialantropologen Bronislaw Malinowski. I ettertid ble det avslørt at han ikke var så veldig begeistret for dem. Han anså dem nærmest som villmenn. På tross av dette gjennomførte han studiet av trobrianderne, og han var en viktig bidragsyter til utviklingen av moderne sosialantropologi.

  1. Hvor viktig mener du toleranse er når man skal forske på andre mennesker? Begrunn svaret ditt.
  2. Hva kan skje hvis du ikke utviser toleranse i møtet med de du skal forske på?
  3. Er det noen ting sosialantropologen ikke kan tolerere i møtet med de han skal forske på? Gi  eksempler.