Fagstoff

Appell til holdninger og følelser

Publisert: 09.07.2013, Oppdatert: 03.03.2017

Å beregne sitt publikum – eller å være beregnende?

Den som er god til å argumentere, setter seg inn i hvordan mottakeren tenker og føler, og utnytter dette i sin argumentasjon. Det er slett ikke bare drevne debattanter som gjør slikt. Vi bruker alle en del argumentasjonsmåter som spiller bevisst på mottakerens holdninger og følelser. Disse argumentasjonsmåtene kalles gjerne argumentasjonsknep fordi de ikke alltid tåler et kritisk blikk, og fordi de inneholder en sterk, skjult argumentasjon. Nedenfor kan du lese om noen av disse knepa. Det fins mange flere!

Fotografi som viser ein sandstrand i Lofoten. Foto.Vern av naturressurser og olje- utvinning utenfor Lofoten og Vesterålen: Utelukker de to hverandre? Bildet viser ei sand- strand i Kvalvika, Lofoten. 

 

 

 

 

 

Foto som viser et visningsskilt foran en boligblokk. Foto.Hvordan kan vi være sikre på at boligprisene aldri vil synke? 

 

 

 

 

 

 

Ungdom som drikker brennevin mens to andre unge står ved siden av og ler. Foto."Alle andre får lov til å drikke, bare ikke jeg!" er en variant av flertalls-knepet som mange foreldre har fått høre gjennom tidene. Men er det strengt tatt relevant hva alle andre gjør? 

 

 

 

 

 

 

Bilde som viser et høyhastighetstog fra lufta. Foto.Høyhastighetstog er ei god løsning i land som Tyskland og Frankrike. Men kan vi uten videre vise til disse eksempla og gå ut fra at denne typen tog vil få den samme suksessen i Norge? 

Verdiknepet

Senderen kan appellere til mottakerens verdier eller livssyn for å overbevise ham eller henne:

"Dersom vi virkelig er opptatt av å verne om dyrelivet i nord, hvordan kan vi da tillate oljeboring i Lofoten og Vesterålen?"

 

"En god muslim drikker ikke alkohol. Derfor bør du la være å drikke."

Smisking

En annen mulighet er å rose mottakeren eller smiske for ham:

"Jeg syns du er superflink i matte. Kan du pliiis hjelpe meg med dette regnestykket?"

Fornuftsknepet

En variant av smisking er fornuftsknepet:

"Du som er en smart fyr, skjønner sikkert at du bør investere i bolig akkurat nå. Prisene kommer bare til å stige."

Med ei slik formulering slår taleren to fluer i en smekk: Han blidgjør mottakeren ved å kalle ham smart, samtidig som han kan bestemme hva som skal oppfattes som klokt eller dumt.

Flertallsknepet

De fleste syns det er betryggende at andre er enige med dem. Dette kan sender utnytte ved for eksempel å vise til fellesskapet eller til flertallet:

"Du er ikke aleine om å mene dette. Så godt som hele kommunestyret står samlet om dette kravet."

 

"De fleste er i dag enige om at ..."

Det kan virke overbevisende når noen påstår at han eller hun har mange bak seg som mener eller gjør det samme. Men det er slett ikke sikkert at det er sant – eller at flertallet alltid har rett.

Analogiknepet (det liknende tilfellet)

Når vi skal ta stilling i ei sak, sammenlikner vi gjerne med liknende situasjoner som vi har hørt om eller opplevd selv. Vi støtter oss til tidligere erfaringer fordi det gir oss en form for trygghet.

"Da vi arrangerte klassetur i fjor, var det bare halve klassen som møtte. Det er for dårlig. Derfor blir det ikke noen tur i år."

Det er likevel ingen naturlov som sier at turen vil ende på den samme måten også neste gang – det er bare en større eller mindre mulighet for det.

Nyhetsknepet

Få ord har større virkning på oss mennesker enn ordet "nytt", og svært ofte tror vi helt ukritisk at nytt er det samme som bedre. Den som er imot det nye, ender dessuten lett opp med stemplet som sidrumpa surpomp. Og dét har nok ingen lyst til å være, derfor kan det være vanskelig å være den som sier nei.

"De nye høyhastighetstoga er framtida! Også Norge bør satse på slike tog."

Tradisjonsknepet

Det motsatte av nyhetsknepet er tradisjonsknepet, der den underliggende tankegangen er "slik har vi alltid gjort, og slik skal vi fortsette å gjøre." De fleste opplever det som trygt at det fins ting som ikke forandrer seg, men om vi mennesker bare hadde søkt trygghet hele tida, ville vi nok fortsatt bodd i huler, jaktet på småvilt og sanket bær hver dag. Forandring kan være av det gode!

Personangrep

Det hender at noen prøver å latterliggjøre dem som er uenige, eller prøver å så mistanke omkring vedkommendes motiver eller ærlighet. Dette er gjerne et forsøk på å avlede publikum fra det faktum at man har gått tom for relevante argument.