Fagstoff

Sosial atferd og sosialt system

Publisert: 23.01.2019

Elever som rekker opp hånda i klasserom. Foto  

Sosiale systemer er arenaer der sosialisering foregår. Familien, skole og arbeidsplassen er eksempler på sosiale systemer.

Det finnes en rekke kjennetegn ved sosiale systemer. En vanlig definisjon sier at et sosialt system består av roller som står i forhold til hverandre. Et sosialt system er preget av samhandling og kommunikasjon, og det endrer seg stadig.