Oppgave

Korte presentasjoner

Publisert: 05.10.2009, Oppdatert: 17.09.2013

Oppgave 1

Presenter et ordtak eller ordspråk.

Ordtak eller ordspråk er faste vendinger som uttrykker en allmenn erfaring eller leveregel. Velg deg ett av ordtakene nedenfor, og forklar for klassen hvilken erfaring eller leveregel ordtaket sier noe om.

Presentasjonen din skal være på maksimalt ett minutt. Den skal ha både innledning, hoveddel og avslutning. Du skal ta med minst ett konkret eksempel som belyser ordtaket. Dessuten skal du bruke en mini-PowerPoint med selve ordtaket og med ett eller flere passende bilder. Utover dette skal du ikke bruke noen hjelpemidler, men snakke fritt.

 • Tale er sølv, taushet er gull.
 • Du skal ikke skue hunden på hårene.
 • Kjært barn har mange navn.
 • Én fugl i hånda er bedre enn ti på taket.
 • Gå ikke over bekken etter vann.
 • Brent barn skyr ilden.
 • Like barn leker best.
 • Det går den veien høna sparker.
 • Alder hjelper ikke mot dumskap.
 • Det er ikke gull alt som glimrer.
 • Den som ler sist, ler best.
 • Som en roper i skogen, får en svar.
 • En må smi mens jernet er varmt.
 • En må lære å krype før en kan gå.
 • En må tute med de ulver som er ute.

 

Oppgave 2

Hold et miniforedrag.

Velg ett av emnene nedenfor (eller et annet emne du gjerne vil si noe om) og hold et miniforedrag på ett til to minutter. Du kan bruke et stikkordmanus med inntil 50 ord.

 • mauren
 • katten
 • tannlegen
 • mobiltelefonen
 • fjernkontrollen
 • paraplyen
 • pc-en
 • skoene
 • materialismen
 • gleden
 • latteren