Oppgave

Stemmebruk og stemmeleie

Publisert: 05.10.2009, Oppdatert: 13.11.2015
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Oppgave 1

Stemmebruk: volum, tempo, klang

Øving 1

Tre personer begynner samtidig å telle til ti. Den ene bruker lys stemme, den andre vanlig stemme og den tredje mørk stemme. Bytt roller.

Øving 2

Tenk deg at du sier følgende til en forsamling på henholdsvis 10 personer, 30 personer og 100 personer. Tilpass stemmebruken:

"Vil forsamlingen være så snill å komme til ro!"

Øving 3

Gå sammen i talekor og gjengi regla nedenfor. Velg en dirigent som ved hjelp av gester dirigerer rytmen og variasjonen i stemmebruken fra svak til sterk lyd, fra hvisking til høy stemmebruk, fra langsom til rask uttale:

"Akka bakka bonka rakka hekla mekla sjong dong filli fjong issa bissa topp stopp"

Oppgave 2

Stemmeleie

Kommandér hunden

Du har en ulydig hund som ikke kommer når du roper. Hvordan vil du kommandere den på plass? Prøv forskjellige varianter.

Oppgave 3

Variér toneleie og stemmeklang.

Les hver av setningene i den grå boksen under høyt flere ganger, og prøv å uttrykke følgende følelser og holdninger gjennom stemmebruk og setningsmelodi:

 1. en spørrende holdning
 2. en konstaterende holdning
 3. en truende holdning
 4. glede
 5. forbauselse
 6. skuffelse
 7. forelskelse
 8. ironi

 

 • Jeg er glad i deg.
 • Jeg hater deg.
 • Hvis du ikke lar meg fred, da går jeg.
 • Så vakre øyne du har.
 • Snart er det friminutt.