Oppgave

Kostholdsfremmende reklame

Publisert: 23.09.2010, Oppdatert: 20.03.2013
Frukt og bær

Dette er en oppgave hvor elevene skal reflektere over kostholdsinformasjon, reklame og markedsføringsmetoder og selv lage en reklame.
I denne oppgaven skal dere se på matvarereklame og kostholdsinformasjon.

Bilde av en plakat som reklamerer mot mosms på økologisk mat Nei til økologisk-moms  

Bilde av en fiskeforhandlerFiskehandler reklamerer for fisk 

 

Bilde av en kurv med fruktBama: Reklame for frukt

Hvordan framstilles en matvare via reklame på TV eller aviser?

Hvilken informasjon ligger i budskapet?

Tenk etter og se hvordan ulik reklame får fram budskapet sitt. Er det alltid like troverdig?


Klassen deles inn i grupper som skal ta for seg tre ulike temaer og lage hver sin reklame.

Reklamen kan spilles inn på video eller lages som skuespill som skal vises for klassen. Det er viktig at informasjonen i reklamen er riktig, troverdig og når frem til dem som ser reklamen.

Finn informasjon ved bruk av faktaark, Internett, aviser og bøker. Diskuter i klassen etter at all reklamen er vist:

  • Ble dere påvirket av budskapet om å øke inntaket av frukt og grønnsaker eller øke inntaket av fisk?
  • Ble dere mer bevisste om sunne levevaner?

Gruppe 1

Lag en reklame som skal øke inntaket av frukt og grønnsaker i Norge.

Gruppe 2

Lag en reklame som skal øke inntaket av fisk i Norge.

Gruppe 3

Lag en reklame som skal øke bevisstheten om sunne levevaner.

Relatert innhold