Fagstoff

Informasjonskilder

Publisert: 05.10.2009, Oppdatert: 17.09.2013

Mer enn Internett!

Det finnes mange informasjonskilder å velge imellom når du trenger stoff til en oppgave:

Fagpersoner

Det er ofte lurt å begynne med de menneskelige kildene før du kaster deg ut i boklesing og søking på Internett. Både lærere, bibliotekarer og andre fagpersoner har vanligvis spisskompetanse på noen områder og brukbar oversikt over fagområdet sitt generelt. De kan gi deg nyttig informasjon og fortelle deg hvor du kan søke videre.

Lærebøker

Lærebøker – både trykte og digitale – er vanligvis skreddersydd i forhold til en bestemt læreplan. Dersom du arbeider med et emne fra læreplanen, skal du derfor finne relevant informasjon i læreboka di. Se på lærebokstoffet som grunnleggende kunnskap som du supplerer med informasjon fra andre kilder.

Fagbøker

I fagbøker finner du nyttig fordypningsstoff om et emne. En del fagbøker er bare beregnet på studenter på høyskolenivå eller på fagfolk, og de kan språklig sett være nokså vanskelige. Vurder nøye om det er bryet verdt å bruke denne kildetypen. Ofte finnes det nemlig lettere tilgjengelige fagbøker som er beregnet på lesere som er interessert i emnet, men som ikke er fagfolk. Slike bøker er vanligvis også holdt i et enklere språk.

Oppslagsverk

Forskjellige typer leksikon er gode å ty til når du skal samle inn stoff til et emne. Leksikonartikler er skrevet av fagfolk, og artiklene skal fortelle mye med få ord. Derfor kan innholdet i slike artikler være vanskelig noen ganger. Hvis du leter etter forklaringer på enkeltord, kan det være en god løsning å bruke en vanlig ordbok.

Aviser, blad og tidsskrifter

Informasjon fra aviser og blad er gjerne lett forståelig og greit presentert. Det er viktig å ha i bakhodet at avis- og ukebladstoff blir produsert i et høyt tempo og at det derfor lettere kan snike seg inn feil i tekstene enn det som er tilfellet med tidsskrifter og bøker. Informasjonen vi får gjennom aviser og ukeblader er ofte noe overflatisk fordi journalistene helst skal skrive kort og enkelt. I tillegg er det en fare for at temaet er vinklet og presentert noe ensidig.

I tiddskrifter og spesialblad finner du gjerne en mer dyptgående behandling av et tema. Tidsskrift-skribenter har som oftest nokså god tid på seg når de produserer stoffet sitt, og de har vanligvis gode forhåndskunnskaper om emnet de skriver om.

Brosjyrer, hefter og annet informasjonsmateriell

Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter, og de fleste offentlige og private organisasjoner, utgir en del informasjon i form av hefter og brosjyrer. De er beregnet på lesere uten spesielle forkunnskaper og er oftest gratis. I dag finner du mye av denne informasjonen også på nettet.

Internett

Du kan finne informasjon om det meste på Internett, og mye av den er nyttig. Men det finnes ingen overordnet kvalitetskontroll på nettet. Du må derfor alltid vurdere om informasjonen er pålitelig og om den holder høy nok kvalitet.