Fagstoff

Tenkerunden

Publisert: 05.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Talerstol  

Tre grunnleggende punkter

Før du går i gang med det praktiske arbeidet, må du avklare tre punkter:

  • Hva er emnet ditt?
  • Hvem er tilhørerne dine?
  • Hva vil du oppnå med presentasjonen din?


Tenker du godt gjennom disse punktene først, ser du mye bedre hva du skal konsentrere deg om og passe på. Du arbeider mer målrettet og sparer tid og krefter.

Emnet ditt

Vet du helt sikkert hva oppgaven din består i? Vet du hvor mye faglig informasjon du må ta med i presentasjonen, og hvilke sider ved emnet du må konsentrere deg om? Eller står du nokså fritt til å velge innhold? Dersom du er usikker, spør faglæreren din slik at du får avklart dette.

Tilhørerne dine

En presentasjon skal gi publikum noe. Skal du lykkes med oppgaven din, er du derfor nødt til å "treffe" dem. Det hjelper ikke å ha store kunnskaper dersom publikummet ditt ikke henger med. Tenk derfor gjennom: Hvor mye vet tilhørerne dine om emnet fra før? Er det barn, unge, voksne eller eldre du skal snakke til? Hvilke hensyn må du ta?

Hensikten med presentasjonen din

Hva er det du ønsker å gi publikum? Vil du formidle saklig informasjon? Skal du gi råd, veilede eller underholde? Sett deg et klart mål for presentasjonen din og ha det i bakhodet hele tiden mens du arbeider med den.

Oppgaver