Fagstoff

Presentasjoner og foredrag

Publisert: 05.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017
Kronprins Haakon holder foredrag om tusenårsmålene. Foto.Kronprins Haakon holder foredrag.   

Presentasjon og foredrag

Foredraget og presentasjonen har mange likhetstrekk, for begge skal gi tilhørerne informasjon om et emne.

Begrepet presentasjon brukes særlig i arbeids- og næringslivet. Vi snakker for eksempel om å presentere regnskapstall eller et nytt produkt. Det er også vanlig å bruke ulike tekniske hjelpemidler i en presentasjon.

Foredraget har ofte en mer gjennomarbeidet oppbygning og språkform enn presentasjonen. I tillegg blir emnet ofte grundigere behandlet enn i en presentasjon.

Forberedelser er viktig

Skal du lykkes med en presentasjon eller et foredrag, gjelder den samme grunnregelen som for alle muntlige framføringer: Du må forberede deg grundig på oppgaven din. Det gir trygghet å vite at du behersker stoffet, og du kan konsentrere deg om det viktigste når du møter publikum, nemlig selve framføringen.

Oppgaver