Oppgave: Drøfte

Ekteskap i ulike kulturer – etnosentrisk eller kulturrelativistisk blikk?

Publisert: 05.12.2018
Pakistansk bryllup. Kvinne sitter tildekket med slør. FotoPakistansk bryllup


Forutsetningene for og funksjoner knyttet til ekteskap, varierer i ulike kulturer. Det kan være utfordrende å drøfte og forstå bakgrunnen for andres normer, verdier og holdninger.

Det er to begreper som er nyttige å ha i mente før du går i gang med drøftingsoppgaven.

  • Etnosentrisme: når vi bruker vår egen kultur som målestokk for å vurdere andres kultur, og vi oppfatter våre egne verdier og holdninger som de "beste og rette".
  • Kulturrelativisme: å se andres kultur ut fra deres premisser. Utsagn, handlinger og fenomener i en spesifikk kultur må forstås i forhold til sin egen kontekst og sammenheng.

Hvis vi bare drøfter ut fra vårt eget kulturelle ståsted, ser vi og forstår vi neppe at andre mennesker kan se helt annerledes på verden enn vi selv gjør. På den annen side: Har vi et utelukkende kulturrelativistisk syn, blir vi kanskje ute av stand til å ta moralske eller etiske standpunkt.

Når du skal løse oppgaven under, får du bruk for begge begrepene.

Se klippet med Nazish Khan før du går i gang med oppgaven.