Fagstoff

Mat for ungdom

Publisert: 20.03.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Paprika, salt og bananer. Foto.  

Kost har særlig stor betydning for utviklingen i perioder hvor kroppen endrer seg mye. Ungdommens utvikling er avhengig av et godt kosthold, og som voksen kan du veilede de unge i kostholdsspørsmål.

Det er viktig med regelmessige og næringsrike måltider for ungdom. Sukker og mettet fett er et problem for en del ungdommer mens andre har et sunt kosthold.

I ungdomsalderen er noen svært aktive og trenger ekstra energi. Andre ungdommer blir passive og bruker mye tid på tv og data, og disse har behov for et kosthold som forebygger fedme.

I ungdomsskolealderen er det en tendens til at matpakke er "ut". Det er vanskelig å motivere ungdommene til å ta med matpakke til skolen. Det økende behovet for å markere selvstendighet og uavhengighet fra foreldre og andre voksne gir seg blant annet utslag i opposisjon mot matpakken. Mange legger turen innom kiosken eller butikken og kjøper "boller og brus" i friminuttene.

Under fanen "Relatert innhold" finner du retningslinjer for skolemåltidet. Denne vil hjelpe deg når du skal sette sammen skolemåltidet.

Utenom skolen kan du få et medansvar for de unges kosthold, som i ungdomssklubber og på ulike arrangementer. De samme kostrådene gjelder der som i skolen.

Utfordringer til deg

 
Oppgaver
Relatert innhold