Læringssti

Publisert: 07.11.2018
Varighet: 2t
Utopi

Det perfekte samfunn

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til ulike utfordringer vi står overfor i dag når det gjelder individets forhold til samfunnet
  • kunne reflektere over hvilket ansvar den enkelte av oss har for å skape et godt samfunn
  • kunne gjennomføre en samtale med andre om jakten på det ideelle samfunn.
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti