Oppgave: Drøfte

Utopi eller dystopi?

Publisert: 07.11.2018

Svar på oppgavene individuelt, og diskuter svarene i klassen.

To veiskilt med påskrift "Realism" og "Idealism". Det første peker mot venstre, det andre opp mot himmelen. Foto.

 
  1. Ifølge en undersøkelse utført av Kirkens Nødhjelp i 2017, tror 80% av norske ungdommer mellom 19 og 29 år at verden ikke vil være et bedre sted å leve i om ti år. Hvorfor tror dere at så mange ungdommer har et negativt syn på fremtiden?
  2. Hvis dere tenker på dagens filmer, bøker og TV-serier, er det flest utopier eller dystopier? Hvorfor er det slik, tror du?
  3. Diskuter om vi trenger flere utopier eller dystopier, eller om vi klarer oss best uten. Prøv å  finne argumenter både for og mot.