Oppgave: Repetisjon

Laavenjassh: Guktie gaaltijh nuhtjedh

Laavenjassh teemese gaaltije-åtnoe.

Nettsider som vider video, tekst og bilder. Grafisk.

Relatert innhold