Læringssti

Publisert: 05.12.2018, Oppdatert: 20.03.2019
Varighet: 7t
Portrett av mann som holder sønn

Familie, slektskap og ekteskap

Når du har fullført denne læringsstien skal du:

  • kunne gi eksempler på ulike familie- og samlivsformer.
  • gjøre rede for familiens funksjoner
  • gjøre rede for og drøfte ekteskapets funksjoner i ulike kulturer
  • kunne forklare hvordan og hvorfor familiemønstre har endret seg over tid
  • vite hva etnosentrisme og kulturrelativisme er
  • kunne forklare slektens betydning før og nå

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti