Oppgave

Diskuter droneklipp

Publisert: 07.11.2018

Bilder og videoopptak fra drone har det særlige ved seg at de blir tatt fra lufta. Se på ulike eksempler, og diskuter hvordan droneklipp kan brukes i ulike sammenhenger.

Hvordan kan du bruke droneklipp som virkemiddel i videoproduksjoner? I hvilken sammenheng tenker du deg for eksempel at dette klippet kunne vært brukt?

Her har man valgt en klar start og slutt på klippet. Kamera løftes opp langs husveggen for å skape spenning. Når dronen passerer toppen på bygget, tiltes kamera ned, og dronen stopper.

Søk og finn eksempler på droneklipp

 1. Bruk ulike søkeord på norsk og engelsk som har å gjøre med fly, luftig, videoklipp, drone, og så videre.
 2. Se gjennom videoklipp fra minst fire ulike kilder.
 3. Se gjennom minst 5 videoklipp
 4. Plasser de 5 klippene i rekkefølge fra best til dårligst.

Arbeidet kan gjøres individuelt eller i grupper.

Diskuter

 1. Skriv en begrunnelse for hvorfor og hvordan klipp 1 og 2 er bedre enn klipp 4 og 5.
 2. Diskuter hvordan videoklipp filmet med drone kan brukes som virkemiddel i videoproduksjoner. Når dere gjør det, bruk begreper som beskriver ulike utsnitt, kamerabevegelser og kamerakjøringer:
  • tilt
  • panorering
  • zoom
  • kamerakjøring fremover
  • kamerakjøring bakover
  • oversiktbilde/landskap
 3. Beskriv til slutt tre eksempler på hvordan dere mener droneklipp kan brukes. Gi ett eksempel innen journalistikk, ett eksempel innen markedsføring og ett innen underholdning.