Oppgave

Refleksjonsoppgave: Observasjon

Publisert: 07.11.2018

Nærbilde av øyet på en ung person. Foto.  

Siden denne læringsstien i all hovedsak skal handle om observasjon, kan det være nyttig å gjøre seg noen tanker om hva observasjon er. Hva tror du det vil si å observere noe?