Oppgave

Møteinnkalling og møtereferat

Publisert: 25.08.2009, Oppdatert: 20.11.2013

Oppgave 1

Spørsmål til de enkelte punktene i saklista:

 1. Hva er poenget med at møtedeltakerne skal godkjenne innkalling og sakliste?
 2. Hva kan møtedeltakerne gjøre dersom de ønsker endringer i saklista?
 3. Hvorfor er det viktig å godkjenne referatet fra forrige møte?
 4. Hva kan deltakerne gjøre dersom de er misfornøyd med referatet?
 5. Det siste punktet på saklista er "Eventuelt". Hva slags saker kan en ta opp under dette punktet?

 

Oppgave 2

Hva vet du om det å skrive møtereferater? Test deg selv ved å svare på spørsmålene nedenfor.

 1. Hva bruker vi møtereferater til?
 2. Hvilke punkter må alltid være med i et møtereferat?
 3. Hvilke andre opplysninger finner vi ofte også i møtereferater?
 4. Hva er en referent?
 5. Hva vil det si å melde forfall?
 6. Hvorfor er det viktig at referater blir skrevet ut og sendt så raskt som mulig?

 

Oppgave 3

Les møteinnkallingen nedenfor og skriv et referat fra møtet. Her må du ta fantasien til hjelp for å skape innholdet.

BARDU Filmklubb
Innkalling til styremøte

Til: Styret inkl. vara (Stein Stallone, Kine Winslet, Leif Law, Jenny Foster)
Fra: Stine Spielberg

Tid:

Lørdag 15.desember 2007
Sted: Møterommet på kinoen

Sakliste
 
 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Godkjenning av referat fra forrige møte
 3. Oppsummering av årets programavvikling
 4. Neste års program
 5. Økonomi
 6. Eventuelt

Bardu, 25.11.2007
Stine Spielberg
Stine Spielberg
leder