Læringssti

Publisert: 05.12.2018
Varighet: 5t
På fengselscelle

Kriminalitet, forebygging og straff

Hva er kriminalitet, og hvordan sanksjonerer vi lovbrudd?

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

  • vite hvordan vi definerer kriminalitet
  • ha bakgrunnskunnskap om kriminalitet i Norge
  • kunne vurdere forskjellige måter å forebygge lovbrudd på
  • kunne drøfte bakgrunnen for kjønnsforskjeller i begåtte lovbrudd
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti