Oppgave

Forsøk - Koking, fordamping og kondensasjon

Publisert: 16.07.2009, Oppdatert: 28.08.2017

 

Forsøksopsett. Illustrasjon.Koking, fordamping og kondensasjon. 

Hensikt

Vi skal undersøke koking, fordamping og kondensasjon av vann.

Utstyr

Vernebriller, kolbe (med siderør), propp, slange, begerglass, brenner, stativ

Framgangsmåte

Vi skal studere koking i en glasskolbe med siderør. Fra siderøret går det en slange ned i et stort begerglass med kaldt vann.
Først kommer det bobler opp gjennom vannet i begerglasset.
Hva inneholder disse boblene?

Etter at vannet i kolben har kokt en stund, stiger det ikke flere bobler i begerglasset. Forklar hvorfor.
Hvor blir det av dampen?

La det koke skikkelig i cirka 1 minutt, og ta så vekk gassflammen.
Vent og se, og forklar det som skjer.

Relatert innhold

Faglig

Fagstoff