Fagstoff

Demoforsøk – prosesser som får en varmepumpe til å fungere

Publisert: 18.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Vi ser på noen enkle forsøk som illustrerer prosessene som får varmepumpen til å fungere.
Er det mulig å koke vann ved romtemperatur?

Forsøksopsett. Illustrasjon.Koking ved lavt trykk.  

 

 

 

plastflaske som har implodert.ilustrasjon.Kondensasjon.  

Koking ved lavt trykk – fordamping

Ta litt vann i en engangssprøyte, hold fingeren foran åpningen, og trekk stempelet utover. Blir trykket inne i sprøyten lavt nok, vil vannet begynne å koke allerede ved romtemperatur. Jo lavere trykk, desto lavere blir kokepunktet.

For å vise at fordamping krever mye energi, kan vi fukte en bomullsdott med sprit og feste den rundt en termometerkule med en strikk. Vift litt med termometeret. Hvordan går det med temperaturen etter hvert som spriten fordamper fra bomullsdotten? Ta litt sprit på håndbaken også. Hvordan kjennes det? Det kjennes kaldt, fordi fordampingen tar varme fra huden.

Arbeid på en gass – temperaturøkning

Hold fingeren foran ventilen på en sykkelpumpe og pump noen tak. Da kjenner du at sykkelpumpen blir varm å holde i. Når vi trykker luften i sykkelpumpen sammen, forandres også temperaturen. Hvordan?

Fra damp til væske – kondensasjon

Kok vann i en metallboks med skrukork. Fortsett til all luft er drevet ut. Da er det bare vanndamp inne boksen. Steng boksen ved hjelp av skrukorken mens vannet fortsatt koker, og hold den deretter under rennende kaldt vann (eller bare la den stå på bordet noen minutter). Da kondenserer vanndampen inne i boksen og blir til vann igjen. Siden vann tar mye mindre plass enn tilsvarende mengde med vanndamp, blir det undertrykk inne i boksen. Boksen blir derfor brått presset sammen av luften utenfor.

Reduksjon av trykket – temperaturen avtar

Om skolen har en CO2-beholder med stigerør på naturfaglaboratoriet (et brannslokkingsapparat, CO2-slukker, gjør samme nytten), kan vi åpne ventilen og sende CO2-gassen for eksempel ned i lomma på en laboratoriefrakk (som ingen har på). Der blir det så kaldt at det dannes tørris. Det samme forsøket kan vi gjøre i litt mindre målestokk, med en CO2-patron til brusautomater. Det er en cirka 5–6 cm lang metallbeholder med CO2 under høyt trykk. Bruk hammer og en tynn spiker til å slå et lite hull i ventilen (som sitter i fronten). Mens CO2-gass strømmer ut, blir metallbeholderen iskald. Kanskje dannes det rim på den også.

Relatert innhold