Læringssti

Publisert: 03.10.2018
Varighet: 3t
Flyfoto over Utøya

Ondskap

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite hva “det ondes problem” går ut på
  • kunne forklare ulike løsninger på det ondes problem
  • kunne bruke fagbegreper og kunnskaper om religionene til å sammenlikne religionenes syn på problemet
  • vite hvordan temaet ondskap er blitt behandlet i filosofien
  • kunne bruke ulike perspektiver for å forsøke å forstå årsaker til ondskap
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti