Simulering

Molekylform

Publisert: 02.10.2018

Bruk simuleringa til å bli kjent med ulike molekylformer. Undersøk hvordan formen blir påvirket av antall atomer i et molekyl og ubundne elektroner.

Finn ut!

  • Hva skjer med de andre atomene og de ubundne elektronparene når du legger til et atom?
  • Hva skjer med de andre atomene og de ubundne elektronparene når du legger til ubundne elektronpar?
  • Sammernlign molekylform og elektronform for vann, ammoniakk og metan.