Oppgave

Øvingsoppgaver – varmepumper

Publisert: 28.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Prinsippskisse for varmepumpe. Illustrasjon.Varmepumpe.  
 1. Hvilken sammenheng er det mellom temperaturen i et stoff og den gjennomsnittlige bevegelsesenergien for molekylene i stoffet?
 2. Overføring av energi kan gå av seg selv fra et legeme med høy temperatur til et legeme med lavere temperatur. Hva kaller vi en slik energioverføring?
 3. Gi noen eksempler på at arbeid og varme kan føre til samme temperaturstigning.
 4. Hvor går varmen når vi
  1. tar et varmt bad?
  2. drikker noe kaldt?
  3. koker kaffe?
 5. Tar du litt sprit på huden, kjennes det kaldt. Forklar hvorfor.
 6. Hvorfor kondenserer vanndampen på innsiden av et vindu en vinterdag?
 7. Forklar hvorfor en flaske kald brus som er pakket inn i vått avispapir, holder seg kald selv om den blir oppvarmet av sola.
 8. Hvordan kan varmepumper påvirke ozonlag og drivhuseffekt?
 9. Hvilke arbeidsmedier blir vanligvis brukt i varmepumper?
 10. En varmepumpe i et bolighus er utstyrt med en pumpe på 1200 watt. Fordamperen i denne varmepumpen mottar 3000 watt fra sjøen.
  1. Hvor mange watt avgir kondensatoren til bolighuset?
  2. Hva er varmepumpens varmefaktor?
Oppgaver

Generelt

Relatert innhold