Fagstoff

Personifikasjon

Publisert: 23.05.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Døden som kommer for å hente Jedermann. Foto. Døden henter den rike mann. Fra "Spillet om Enhver" av Hugo von Hofmannsthal. 

 

 

Pesta i trappen. Maleri.Theodor Kittelsen: Pesta i trappa    

Et vanlig virkemiddel

Når abstrakte begreper blir tillagt menneskelige egenskaper, kaller vi det personifikasjon. Personifikasjon er vanlig både i hverdagsspråket og i litteraturen:

  • Redselen lyste ut av øynene hennes.
  • Aksjemarkedet er snart friskmeldt.
  • Epidemien tok livet av mange hundre tusen mennesker.
  • Sorgen og Glæden, de vandre tilhobe,
    Lykke og Ulykke gange paa rad ... (Thomas Kingo)

Et eksempel fra bildekunsten

Når vi personifiserer det abstrakte, blir det lettere for oss å forstå og forholde oss til det. Kunstneren Theodor Kittelsen har for eksempel i boka Svartedauden personifisert pestsykdommen med illustra-sjonene sine i boka . På denne måten blir epidemien plutselig noe konkret som kan ramme alle. I tillegg kan vi lett forestille oss folks redsel for å få denne skremmende gjesten i hus.  

Et eksempel fra litteraturen

I barnevisa "Eventyr" skildrer dikteren Alf Prøysen en gutt som er i ferd med å dø. I det første verset hører vi at gutten Karl ligger med høy feber, mens slekta kommer på et siste besøk. De snufser og griner og syns det er fælt at han skal dø. Men Prøysen beskriver Karls død på denne måten:

Da kom det ei hæinn som var varsom og sval,
"Du ska vara med meg, du", sa dauen.

Døden beskrives som en rolig og omsorgsfull voksenperson. Karl opplever dødens hånd som varsom og sval, og den kjennes kjølende og god for en feberhet gutt. Døden framstår her som noe som bringer lindring, den er ikke noe Karl er redd for.

Oppgaver