Oppgave

Tjaelieh ussjeden tjaalegem

Lohkh tjaalegem Vaajese Eatnamistie rovneges juvri bïjre jïh darjoeh laavenjassem.

Nærbilde av en som skriver på tastatur. Foto.

Laavenjasse

Tjaelieh ussjeden tjaalegem. Utnieh Johan Turin tjaalegem Vaajese Eatnamistie rovneges juvri bïjre våaroeminie.
Relatert innhold

Aktuelt stoff for