Video

Solid Edge 505 Arbeidstegning - Endre stykkliste

Publisert: 12.09.2018

Vi ser på arbeidstegning - "endre stykkliste". Se hvordan du kan dobbeltklikke på stykklisten, og "allow cell overrides" eller høyreklikk på rammen.

Prøv selv!