Video

Solid Edge 120 Redigere "Hole"

Publisert: 11.09.2018

Her ser vi på tegneverktøy: "Endringer". "Hole" (hull), endres gjennom menylinje og "Edit definition". Prøv selv!