Fagstoff

Hvordan virker en varmepumpe?

Publisert: 28.08.2009, Oppdatert: 06.08.2018

En varmepumpe pumper varme fra omgivelsene, og inn i for eksempel stua di. Hvordan er det mulig?


Kuldemediet koker i kuldegrader

Stoffet som drives gjennom det lukka rørsystemet i ei varmepumpe, kalles gjerne for et kuldemediumEt kuldemedium er et stoff eller en blanding av stoffer som har lavt kokepunkt ved normalt trykk. Stoffene brukes i blant annet kjøleskap og varmepumper. eller arbeidsmedium. Dette er et stoff som har lavt kokepunkt ved normalt trykk. Det betyr at stoffet koker og fordamper ved nokså lave temperaturer. Kuldemediene er ofte blandinger av ulike stoffer. Noen av stoffene er i ferd med å fases ut, fordi de bryter ned ozonlaget og bidrar til økt drivhuseffekt.

Et kjøleskap fungerer i prinsippet på samme måte som varmepumpa vi har i stua. I kjøleskapet fraktes energi fra maten vi setter inn i kjøleskapet ut på baksida av kjøleskapet. Her kan du kjenne energien som varme.