Fagstoff

Hvordan virker en varmepumpe?

Publisert: 28.08.2009, Oppdatert: 04.06.2013
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Illustrasjon av de fire hovedfasene i varmepumpenVarmepumpe prinsippskisse.  

Én runde i varmepumpen

Vi tar for oss én omgang i varmepumpen litt mer detaljert og starter der væsken fordamper, i fordamperen.

1. Fordamper

Her har væsken lavt trykk og lav temperatur, kanskje 1–2 °C. Hvis denne delen av røret ligger langt nede i bakken eller i sjøen, vil temperaturen utenfor røret være høyere, kanskje 5–6 °C. Varme går fra stedet med høyest temperatur til stedet med lavest temperatur, altså inn i røret. Varmen får væsken til å koke og fordampe. Faseskiftet mellom væske og gass(damp) krever mye energi, og når all væske er fordampet, er energien lagret i dampen.

2. Kompressor

Dampen fortsetter gjennom røret fram til kompressoren. Den gjør arbeid på dampen ved å presse den sammen, slik at trykket øker. Temperaturen vil også øke, fordi trykk og temperatur er avhengige størrelser, kanskje opp til 40–50 °C
.

3. Kondensator

Den varme dampen sendes nå videre til kondensatoren. Der er røret formet i sløyfer for at varmen skal kunne avgis mest mulig effektivt. Hvis kondensatoren er inne i et bolighus, er temperaturen utenfor rørsløyfene kanskje bare 15–20 °C, altså lavere enn temperaturen i den varme dampen inne i røret. Varme går på nytt fra stedet med høyest temperatur til stedet med lavest temperatur, det vil si ut av røret. Samtidig blir dampen omdannet til væske igjen, den kondenserer. Energien som fulgte med dampen (fordampningsvarmenMed fordampingsvarme menes den energimengden som må tilføres en væske for at den skal skifte fra væske til damp.), har den nå gitt fra seg (som kondensasjonsvarmeMed kondensasjonsvarme menes den energimengden som avgis når en gass skifter fase til væske.).

4. Ventil

For å komme tilbake til utgangspunktet blir væsken presset gjennom en trykkreduksjonsventil. Da får væsken både større fart og mindre trykk. Dermed synker temperaturen. Ventilen er innstilt slik at temperaturen synker tilbake til utgangspunktet. Nå er vi der vi startet. Væsken kan på ny motta varme fra omgivelsene, koke, fordampe og sendes videre til pumpen.