Oppgave

Religion i Grunnloven

Publisert: 25.09.2018

Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814.En gruppe menn sitter langs veggen og hører på en som taler.Maleri.Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814  

Paragraf 2 i den norske grunnloven fra 1814 blir gjerne kalt "Jødeparagrafen", siden den ekskluderte blant andre jøder fra å kunne bosette seg i landet. Siden 1814 har paragrafen vært gjennom mange endringer.

Undersøk endringene i Grunnlovens paragraf 2, og svar på spørsmålene under.

 

  1. Hva slags endringer skjer først?
  2. Hva betyr den siste endringen?
  3. Hvordan ville folk i 1814 sett på nordmenns forhold til religion i dag?
  4. Hva tenker du om nordmenns forhold til religion i 1814?
  5. Tror du religion vil forsvinne? Hvorfor/hvorfor ikke?