Fagstoff

Arkstørrelser

Publisert: 11.09.2018

Selv om man i dag nesten utelukkende tegner ved hjelp av dataprogram, er det behov for å kunne printe tegningene på papir. Standarden ISO 216 sier noe om hvor stort et papirark skal være. Du har kanskje hørt at et vanlig printer-ark er i A4-størrelse?

Produksjon av A4-papir
Opphavsmann: Industriskolen

Standard ISO 216

A-serien følger et system der man tar utgangspunkt i størrelsen 1189 x 841 mm, som tilsvarer 1 m2. Denne størrelsen heter A0. Bretter vi et A0-ark på midten, har vi størrelsen A1. Bretter vi det en gang til, blir størrelsen A2.

For tegninger er disse størrelsene mest aktuelle:

Arkstørrelse
Lengde
Bredde

A4

297mm

210mm

A3

420mm

297mm

A2

594mm

420mm

A1

841mm

594mm

A0

1189mm

841mm

Søk på “papirstørrelser” på internett vil også vise deg at det ikke finnes bare én internasjonal standard på papirstørrelser. Vi har både A, B og C-serie.