Fagstoff

Måleur

Publisert: 17.09.2018

Måleuret kan ha samme målenøyaktighet som mikrometeret. Det benyttes blant annet til utmåling av lagerklaringer, måling av kast i lager og akslinger og innstilling av innsprøytningstidspunkt på dieselrotorpumper osv.

Bilde. Måleur med nøyaktighet på 1/100mm.Måleur med 0,001 mm avlesing

Det finnes både mekaniske og digitale måleur. Dette mekaniske måleuret har en målenøyaktighet på 1/1000 mm = 0,001 mm. 

Praktisk bruk av måleuret

  • Håndter måleuret forsiktig, da det er ømtåelig for slag, støv og hakk. 
  • Et måleur skal oppbevares sikkert, gjerne i egen koffert
  • Kontroller og kalibrer måleuret (sjekk og justering) jevnlig. Dette følger visse årlige intervaller.
  • Pass på at måleuret er godt festet, og at det står på en trygg plassering.

Bilde. Festeverktøy for måleur.Festeverktøy for måleur