Læringssti

Publisert: 26.09.2018
Varighet: 3t
Lavvo i mørketidslys utsnitt

Samisk litteratur i kontekst

Læringsmål

Etter å ha jobba med denne læringsstien skal du

  • vite hvordan vi kan tolke tekster i lys av konteksten de er skrevet i
  • kjenne til noen gjennomgående motiver og temaer i samisk litteratur
  • forstå hva språk og litteratur har å si for identitet og tilhørighet
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti