Læringssti

Publisert: 22.08.2018
Varighet: 1t 15min
Bokstaver høydeformat

Aktiv og passiv uttrykksmåte i nynorsk

Læringsmål

Når du har jobba med denne stien, kan du

  • forklare når det passar best å bruke aktiv respektive passiv uttrykksmåte
  • forklare korleis vi kan danne passiv form av verbet i nynorsk
  • forklare kva st-verb er for noko
  • bøye st-verba å møtast, å synast og å finnast korrekt
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti