Oppgave

Brudd på normer og regler

Publisert: 12.09.2018, Oppdatert: 03.10.2018
Tenk over: Kan man få negative reaksjoner på det mange ser som positive avvik? Hva med positive reaksjoner på negative avvik? Gå sammen i grupper på to eller tre, og diskuter dere fram til hva dere vil fylle ut i skjemaet nedenfor.